KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Điều hoà (uống thuốc)

Thuốc tránh thai

Đặt vòng tránh thai

Cấy que tránh thai